"Lillekeemia" ja teisi keemiaprojekte

Kas kellukaga võivad katseklaasis toimuda sellised muundumised, nagu on näha arvutijooniselt ? Vastuse leiab alltoodud fotodelt ja järgnevate lehekülgede failidest.

Disain: Tõnis Jakobsoo, 10. kl.

Kellele ja milleks "Lillekeemia"?

 

"Lillekeemia" koduleht kajastab rahvusvahelises projektis "Flowers' chemistry (Plant colurs as pH value indicators)" osalevate  Tartu Karlova gümnaasiumi õpilaste töid, tegemisi ja katsetusi lilledega. Projekti eesmärgiks on leida kõige sobivamad lilled kui indikaatorid lahuse aluselis-happeliste omaduste kindlaksmääramisel. Septembris 2010 käivitunud projektis osalevad seitsme riigi õpilased: Eesti, Saksamaa, Sloveenia, Hispaania, Slovakkia,  Horvaatia ja Itaalia.

 

 Kuigi veebileht loodi "Lillekeemia" tarbeks, pidasime mõttekas paigutada sellele  veebilehele ka teisi meie koolis läbi viidud keemiaprojekte. Mõningaid neist võib  seostada lillekeemiagagi, näiteks punase peakapsa projekt.  Ka polümeersavi projekt on kaudselt seotud lilledega, kuna selle käigus õpilased valmistasid  lillornamentidega esemeid. Seega otsustasime säilitada "Lillekeemia" projekti logo.

 

Veebilehe on loonud Tartu Karlova gümnaasiumi keemiaõpetaja

Anneli Lukason.

 

"Lillekeemia" projekti lühitutvustus
Põgusa ülevaate "Lillekeemia" projektist saab 2011.a. veebruaris keemiaõpetajate talvepäevadel toimunud esitlusest.
Talvepaevad_esinemine.pptx
Microsoft Power Point Presentation 6.1 MB

10 R klass lillelaboris 07.10.2010. Katse petuunia õitega.

Fotod: Ave Mölder